top of page

NE Automatisatie respecteert de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u het bedrijf verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

NE Automatisatie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van NE Automatisatie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NE Automatisatie verstrekt. NE Automatisatie kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam 

  • Uw e-mailadres

  • Uw telefoonnummer

  • Uw IP-adres

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

NE Automatisatie verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Daarnaast kan NE Automatisatie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van producten of diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

HOE LANG BLIJVEN GEGEVENS BEWAARD

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de door u verstrekte gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

NE Automatisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

NE Automatisatie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van NE Automatisatie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NE Automatisatie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

NE Automatisatie maakt gebruik van Visitor Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van NE Automatisatie. 

Lees het privacybeleid van Wix voor meer informatie.

VISITOR ANALYTICS VAN WIX

Wix gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan NE Automatisatie te kunnen verstrekken. 

Wix kan deze informatie aan derden verschaffen indien Wix hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Wix verwerken. NE Automatisatie heeft hier geen invloed op. 

NE Automatisatie heeft Wix geen toestemming gegeven om via NE Automatisatie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten. 

FACEBOOK

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder).

Leest u de privacyverklaring van Facebook (die kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

GEBRUIK VAN COOKIES

NE Automatisatie maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. NE Automatisatie gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. NE Automatisatie heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ne-automatisatie.be. NE Automatisatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast kunt u NE Automatisatie schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over producten en/of diensten, door dit te melden op bovengenoemd e-mailadres.

BEVEILIGEN

NE Automatisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NE Automatisatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NE Automatisatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NE Automatisatie op via info@ne-automatisatie.be.

 

www.ne-automatisatie.be is een website van NE Automatisatie. NE Automatisatie is als volgt te bereiken: 

Postadres: Steenweg op Vrolingen 23, 3830 Wellen
Vestigingsadres: Steenweg op Vrolingen 23, 3830 Wellen
Ondernemingsnr: BE0555.800.201

Telefoon: 0475 20 22 12

E-mailadres: info@ne-automatisatie.be

AANPASSEN EN PRIVACY STATEMENT

NE Automatisatie behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

bottom of page